Proficiency testing: real and ready to test

IFM - profiency testing

Uitmuntendheid kan alleen worden bereikt en aangetoond door geldige en zinvolle uitdagingen

Laboratoria hebben de fundamentele zorgplicht om nauwkeurige en zinvolle resultaten te leveren voor elke uitgevoerde test, voor elk monster.  Om uitmuntendheid bij het testen te bereiken en er zo goed mogelijk voor te zorgen dat deze zorgplicht wordt nagekomen, moet het testsysteem aan uitgebreide en realistische uitdagingen worden onderworpen.  Deze uitdagingen moeten de laboratoria de gelegenheid bieden om echte en valide demonstraties te geven van de succesvolle uitvoering van testmethoden.  Alleen door de toepassing van technisch en wetenschappelijk gezonde beginselen en processen zullen deze demonstraties een stevige toetsing vanuit wetenschappelijk, technisch of juridisch oogpunt kunnen doorstaan. 


Wanneer laboratoria PT uitvoeren zonder passende en realistische uitdagingen te stellen, kunnen de laboratoria en hun klanten de gezondheid en het welzijn van anderen ernstig in gevaar brengen. Bijgevolg riskeren zij hun reputatie, merken, consumentenvertrouwen en winst, en kunnen zij civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd. 


Daarom biedt het IFM Food Microbiology Scheme uitgebreide en uitdagende monsters die het best de uitdagingen weerspiegelen waarmee laboratoria elke dag met succes moeten omgaan. 
IFM Food PT-monsters zijn speciaal ontworpen en vervaardigd om echt en testklaar te zijn. Geen vials, geen kleine monstervolumes, geen enkel analytprogramma, geen extra voorbereiding. 

Heel eenvoudig, echt voedsel in realistische hoeveelheden, klaar om te testen

IFM-regeling inzake proficiency tests voor levensmiddelenmicrobiologie

 • Echte en testklare voedingsmonsters (Speciaal ontworpen en vervaardigd om laboratoria monsters te geven die de meest realistische testuitdagingen bieden)
 • Meerdere (4) rondes per jaar (Biedt laboratoria meerdere mogelijkheden voor kwaliteitsborging gedurende elk jaar)
 • Afzonderlijk selecteerbare pathogene en niet-pathogene stromen
 • Meerdere (3) monsters per ronde, per stroom (voorkomt veronderstellingen of vooroordelen over de biologische inhoud van monsters)
 • Elke ronde levert een andere voedselmatrix op; de matrices variëren van jaar tot jaar (stimuleert de belangstelling en voorkomt zelfgenoegzaamheid die kan optreden wanneer ronde na ronde dezelfde matrix wordt gegeven)
 • Gevarieerde voedselmatrices zorgen voor brede en effectieve voedselchemische uitdagingen (Succesvolle biologische tests moeten terdege rekening houden met de gevarieerde chemie die inherent is aan de verschillende te testen voedingsmiddelen)
 • Realistische monstervolumes (pathogeen: 130 g; niet-pathogeen: 25 g)
 • Uitgebreide reeks analyten (pathogeen: 9; niet-pathogeen: 10)
 • Combinaties van meerdere organismen zorgen voor effectieve selectiviteit van de methode
 • Alle vermelde analyses zijn van toepassing op alle monsters
 • Alle of een combinatie van de genoemde analyses kunnen worden uitgevoerd
 • Indiening van meerdere resultaten zonder extra kosten (geen limiet) (Om er beter voor te zorgen dat alle analisten en methoden met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat een beeld ontstaat van de bekwaamheid van het hele laboratorium)
 • Extra monstersets beschikbaar tegen een lage prijs per monster (ter ondersteuning van het kosteloos indienen van meerdere resultaten)
 • Zorgt voor end-to-end uitvoering van testmethoden
 • Minder programma's, voor de beste dekking en waarde voor laboratoria
 • Echt voedsel, echte uitdagingen, echte bekwaamheid

 

Working with you to achieve Excellence in Testing