Privacy

Led techno kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Led techno, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Led techno verstrekt. Led techno kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •   Uw voor- en achternaam
  •   Uw adresgegevens
  •   Uw telefoonnummer
  •   Uw e-mailadres
  •   Uw IP-adres

 

WAAROM LED TECHNO UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Led techno verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Led techno uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 

HOE LANG LED TECHNO UW GEGEVENS BEWAART

Led techno bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Led techno verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Led techno worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Led techno gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ledtechno.be. Led techno zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.