Neogen LM1: De beste oplossing voor hygiënecontrole in uw bedrijf of laboratorium

Neogen LM1

1. ATP Reinigingscontrolesysteem

Gebruik

De Neogen LM1 ofwel Neogen Clean-Trace LM1 ATP meter, is uiterst nuttig en belangrijk voor diverse sectoren zoals de levensmiddelenproductie, de farmaceutische industrie, de drankenindustrie en de fastfoodsector.

 

Welke controles?

 • Controle reiniging
 • Hygiëne controle
 • Meting naspoelwater
 • Vaststelling en verifïëren van kruisbesmetting

 

Voordelen

De snelle hygiënebewaking met Clean Trace biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere validatiemethoden.

 • Proactieve bewaking in real-time
 • Betrouwbaarheid
 • Directe en indirecte risicobeoordeling
 • Gemakkelijk in gebruik
 • Eenvoudig te interpreteren
 • Maakt de ontwikkeling mogelijk van een procedure voor corrigerende maatregelen
 • Programma's voor voortdurende verbetering
 • Gegevensbeheer en trendanalyse
 • Vereist geen laboratoriumapparatuur
 • Clean trace systeem voor hygiënebeheer

 

Kan ik dit toestel testen?

Zeker, laat het ons weten →
Neogen LM1

Bioluminescentie is een technologie die gebaseerd is op de detectie van ATP (Adenosinetrifosfaat), een energetische molecule van alle levende organismen, het is een natuurlijk fenomeen dat voorkomt in veel algen en aquatische bacteriën, maar ook in het licht dat geproduceerd wordt door vuurvliegjes, waar deze technologie zich heeft ontwikkeld.
Vuurvliegjes hebben een enzym dat Luciferine-Luciferase wordt genoemd en dat, in combinatie met ATP, licht produceert.

Adenosinetrifosfaat (ATP) is een verbinding die aanwezig is in alle levende wezens, dieren en planten, met inbegrip van een groot aantal voedingsmiddelen en voedselresten, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. De hoeveelheid ATP kan worden gebruikt als indicator voor de hoeveelheid van dergelijke stoffen op oppervlakken die in contact komen met voedsel, en geeft zo een maatstaf voor de reinheid ervan en de efficiëntie van reinigings- en desinfectieprocessen.

Clean Trace is het diagnostische systeem voor directe swab-hygiëne, dat samen met de set reagentia alle noodzakelijke componenten levert voor de meting van ATP.

 

ATP, volgens de chemische reactie

 Luciferin-Luciferase + ATP = LICHT

2. Clean-Trace ™ Swabs voor ATP detectie met de UXL 100 Surfaces

 • Snelle en betrouwbare resultaten in enkele seconden.
 • Verkrijg resultaten in 3 eenvoudige stappen: 
  1. Swab het oppervlakte
  2. Plaats de swab in er Clean-Trace ™ Luminometer voor analyse 
  3. Interpreteer de resultaten.
 • Systeem met de hoge mate van herhaalbaarheid en consistentie. Lagere variatiecoëfficiënt.
 • Flexibele swab ontwerp helpt u moeilijke gebieden te bemonsteren

 

Snelle en betrouwbare resultaten in enkele seconden.

Clean-Trace ™ Surface ATP UXL100 is een swab voor eenmalig gebruik voor het bemonsteren van een oppervlak. 


Bij activering van de test reageert de chemische stof met het verzamelde monster op het wattenstaafje van de UXL100 swabs, waarbij licht wordt geproduceerd.  De hoeveelheid geproduceerd licht is evenredig met de graad van mogelijke verontreiniging.


De 3Clean Trace ™ Luminometer of ATP meter is nodig om de lichtmeting uit te voeren, de resultaten worden weergegeven in relatieve lichteenheden (RLU). Hoe hoger het RLU-getal, hoe sterker het monster verontreinigd is.


Dit product kan met minimale training worden gebruikt en is gemakkelijk te integreren in de HACCP-programma's van uw bedrijf om de reinigingseffectiviteit te bewaken. 

 

 

 

 

3. De beste oplossing voor hygiënecontrole in uw bedrijf of laboratorium

De oppervlakken die tijdens de verschillende processen van de voedselketen (vervoer, opslag, verwerking, enz.) met voedsel in contact komen, kunnen een bron van microbiologische besmetting zijn. Daarom is het uiterst belangrijk te zorgen voor een goede hygiëne en ontsmetting van alle werkoppervlakken en voorzieningen. Zonder een goede controle van de reinheid kan de voedselveiligheid en dus de veiligheid van de consument niet worden gegarandeerd.

Na een reinigings- en desinfectieproces kunnen kleine populaties bacteriën of organisch afval achterblijven . Micro-organismen hebben een enorm vermogen om te groeien en in korte tijd grote populaties te vormen (soms kunnen zij zich ophopen tot biofilms , die zeer moeilijk te verwijderen zijn). Daarom moet bij de controle van reiniging en desinfectie gebruik worden gemaakt van gevoelige methoden waarmee kleine hoeveelheden organisch afval kunnen worden gedetecteerd.

Bovendien is de controle op de hygiëne niet alleen nuttig om infectie of besmetting te voorkomen, maar is zij ook van economisch belang, aangezien zij dient om schade aan arbeidsmiddelen en machines te voorkomen.

Kan ik het toestel testen?

Zeker laat het ons weten →