IFM Quality Services

IFM 2020

IFM Quality Services Pty Ltd is een dynamisch bedrijf dat zich toelegt op alle aspecten van laboratoriumkwaliteitsborging. IFM wodt gevraagd door een breed scala aan organisaties, waaronder accreditatie-instanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties en particuliere bedrijven. Als volledig onafhankelijk, particulier bedrijf garanderen ze diensten die objectief, onpartijdig en volledig vertrouwelijk zijn. Hun missie is om laboratoria te helpen bij het verbeteren en onderhouden van de kwaliteit van hun analyses door het leveren van laboratoriumkwaliteitsproducten en -diensten. Hun middelen om dit doel te bereiken zijn het aanbieden van vaardigheidstestprogramma's, referentiematerialen en adviesdiensten.

Hun toewijding aan kwaliteit blijkt duidelijk uit het feit dat zij het eerste bedrijf in Australië zijn en een van de eersten ter wereld die accreditatie volgens ILAC Guide 13: 2000 (op basis van ISO Guide 43-1 voor leveranciers van bekwaamheidstests) hebben verkregen. (Vaardigheidstests, interlaboratoriumtests, ILC, EQA, externe kwaliteitsbeoordelingen, kwaliteitsborgingsprogramma's, round robins, QC-programma's, QAP, PT, PTP, interlab zijn allemaal namen voor vergelijkbare activiteiten.) Hun goedkeuring werd aanvankelijk verleend in april 2000 door de National Association of Testing Authorities in Australië. Nu zijn ze geaccrediteerd door A2LA (A2LA-certificaatnummer is 3189-02).

Download hieronder volgende bestanden:

Heb je nog vragen?

Contacteer ons →