Welke soorten water zijn er? Type 1, Type 2, ...

Clean water_

Wat is water?

Water uit de kraan lijkt op het eerste oog erg schoon, we kunnen het toch drinken. Er zit echter toch een hoop contaminanten in het water.
Hierbij een overzicht van de 5 belangrijksten contaminenten in water:

 • Organische moleculen: Afkomstig van bacteriën, plantenresten of andere moleculen (denk aan endocryne disrupters van plastic) . Al deze moleculen kunnen inhiberende werking hebben, binden aan kolommen van HPLC of nieuwe ionen introduceren (chelaten)
   
 • Ionen: ons kraanwater bevat een hoop opgeloste zouten/ionen, dit toont zich het beste in de badkamer in de vorm van kalkaanslag (Mg2+ en Ca2+ ionen). Maar ook andere ionen zijn aanwezig in het water, welke storend kunnen werken op uw applicatie
   
 • Bacteriën: Ook in schoon water zijn bacteriën aanwezig, deze maken ons niet ziek maar kunnen vele complicaties veroorzaken. Ook in niet steriele omgevingen kunnen bacteriën ervoor zorgen dat uw applicatie niet reproduceerbare resultaten oplevert of bijvoorbeeld inlets verstopt.
   
 • Particelen: Deze komen vaak voor in de vorm van silicaten of colloïden, ze kunnen apparatuur verstoppen (denk aan inlets, capillairen of kolommen van HPLC)
   
 • Gassen: Voornamelijk van belang voor systemen met dunne capilairen zoals medische analyseapparatuur of pipetteer robots. Belletjes kunnen zich hechten waardoor spectrofoto metrische bepalingen niet correct gemeten kunnen worden of hoeveelheden zullen afwijken in de robots.

 

De verschillende soorten watertypes

Het is duidelijk dat deze contaminanten problemen kunnen veroorzaken in het lab, maar niet iedereen heeft dezelfde eisen of applicaties. Daarom bestaan er 3 typeringen voor water: Type 3, 2 en 1. De keuze van het water hangt af van de gebruiker en zijn applicaties.

Over het algemeen wordt type 3 vaak gebruikt voor applicaties die niet uitermate schoon water nodig hebben. Type 3 water wordt vaak RO of puur water genoemd. De toepassingen zijn voornamelijk voor waterbaden, autoclaven of klimaatkamers. Type 3 water komt voort een prefiltratie en reverse osmose (RO). Hierbij wordt 95% van de ionen, 99% van de particelen en 99% van de Total Organic Carbon (TOC) groter dan MW>200 Dalton eruit gefilterd.
Nu klinkt dit al uitermate schoon, maar voor vrijwel alle applicaties is dit niet schoon genoeg, en daarbij niet consistent genoeg. De waarde kan schommelen indien het inkomende kraanwater ook veranderd van kwaliteit.


Type 2 water wordt ook vaak demi water, puur water of ook wel Elix water genoemd en is water wat voor veel applicaties wordt gebruikt of voor het maken van oplossingen. De eerste stappen van filtratie zijn identiek aan die van type 3. Echter komt er hierna nog een stap achter namelijk de-ionisatie (DI) of in ons geval elektronische de-ionisatie (EDI). Type 2 water moet altijd >1 Mohm.cm bij 25 °C zijn. Onze systemen zijn >5 Mohm.cm bij 25 °C en typisch rond de 10-15 Mohm.cm bij 25 °C.


Type 1 water is het schoonst en hierom wordt dit gebruikt voor de meest kritische applicaties denk aan: HPLC, ICP, MS, IC, maar ook moleculaire applicaties zoals PCR of Sequencing. Type 1 water is altijd 18.2 Mohm.cm bij 25 °C en een TOC van <5 ppb. Dit water kan worden behaald uit een puur water bron; type 3 of type 2. Type 1 water wordt ook wel ultrapuur of Milli-Q® water genoemd.

Het volgende plaatje geeft dit alles duidelijker weergegeven.

 

.

Laboratory Water Types

Waterspecificaties (internationaal)

Feed water requirements

Kraanwater is niet overal hetzelfde, verschillen ontstaan al door het seizoen, de manier van behandelen, de aan- of afwezigheid van een breektank kunnen allemaal ervoor zorgen dat uw kraanwater een andere compositie heeft. Het voordeel bij de systemen van Millipore is dat ze een breed bereik hebben qua inkomend water.

Zo heb je de keuze uit volgende systemen:

 

Feed water portable tap water
pressure 1-6 bar
temperature 5-35°C (41-49 F)
conductivity Less than 200µS/cm at 25°C
dissolved CO2 Less than 30ppm
Free chlorine Less than 3ppm
Fouling index Less than 10
pH 4-10
Total Organic Carbon (TOC) Less than 1 ppm
Langlier Saturation Index (LSI) Less than 0.3
Hardness (as CaCO3) Less than 300 ppm
Silica Less than30 ppm

 

Volgende systemen zijn beschikbaar

Het  Lab Waterzuiveringssystemen van Merck Millipore is een  breed scala aan zuivere en ultrazuivere waterzuiveringssystemen en diensten die ontworpen zijn voor wetenschappers die werken in farmaceutische, klinische, academische, industriële, onderzoeks- en overheidslaboratoria - in zowel gevalideerde als niet-gevalideerde omgevingen.

 

Milli-Q IQ 70XX Aangesloten op kraanwater Productie van type 1 & type 2
Milli-Q IX 70XX Aangesloten op kraanwater  Productie van type 2 
Milli-Q IQ 7000 Aangesloten op puur water (type 2 of type 3) Productie van type 1
Milli-Q EQ 7000 Aangesloten op puur water (type 2 of type 3) Productie van type 1

 

 

 

 

 

Wil je meer info?

Geef ons een seintje →