Laborama Quality Service Label 2021

Laborama Quality Label 2021

Voor 2021 heeft Led techno weer het Laborama Quality Service Label 2021 ontvangen.

Deze erkenning impliceert dat Led techno als organisatie voldoet aan volgende voorwaarden.

  • Led techno is een officiële verdeler van de apparatuur, randapparatuur en accessoires, die zij onderhouden repareren, vervangen of waarvoor zij diensten aanbiedt.
  • De service-engineers van Led techno zijn door de fabrikant opgeleid en gecertifieerd.
  • Led techno voert het onderhoud van de toestellen uit volgens de normen van de fabrikant en volgens een traceerbaar kwaliteitssysteem.
  • Led techno maakt voor het onderhoud van de apparaten enkel gebruik van originele en nieuwe wisselstukken. Op dit laatste kan enkel een uitzondering gemaakt worden mits expliciete toestemming van de gebruiker.
  • Led techno geeft de gebruiker van het apparaat de nodige info over de staat van het toestel, beschikbaarheid van wisselstukken en mogelijkheden om de analysemethode te verbeteren.