Correctief onderhoud

Led techno is uitgerust met een eigen technische dienst. Dit versnelt op een efficiënte manier de behandeling van aanvragen voor interventie of het nu om een onderhoud of een herstelling gaat. De kwaliteit van de dienst na verkoop wordt gewaarborgd door een continue update van alle technische documentatie alsook het regelmatig bijscholen van het personeel. Led techno werkt bij herstellingen enkel met originele onderdelen. Voor een geslaagde herstelling bij het eerste bezoek is het belangrijk dat u behalve de referentie van uw toestel ook een duidelijke omschrijving van de storing opgeeft.  

Voor een service aanvraag kan U bellen naar +32 11 363 361.
Via mail zijn we te bereiken op service@ledtechno.be