Kalibreren/valideren

Voor volledige naleving van de internationale normen is het mogelijk om validatie- of kwalificatieprocedures (OQ) te hebben. Deze zijn optioneel voor sommige apparaten. Alle instrumenten die worden gebruikt voor validatie en kwalificatie worden regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door externe bedrijven die voor dit doel worden erkend.